شنبه ٠٢ شهريور ١٣٩٨
|
فهرست اصلی
ورود
نام کاربری :   
کلمه عبور :   
 
متن تصویر:
[عضویت]
[فراموشی رمز توسط ایمیل]
فراخوان مقالات

ثبت نظرات

اوقات شرعی
آمار بازدید
 بازدید این صفحه : 2780
 بازدید امروز : 174
 کل بازدید : 3601778
 بازدیدکنندگان آنلاين : 1
 زمان بازدید : 1/2656
کار (خیر) اندک ، که بر آن مداومت ورزی ، از کار بسیار که از آن خسته شوی ، امیدوار کننده تر است ( حضرت علی علیه السلام )
دستورالعمل فعاليت كانون كارآفرينان استان ها

دستورالعمل فعاليت كانون كارآفرينان استانها(كانون هاي رابط استاني سازمان نظام کارآفريني كشور)

دفتر توسعه کارآفريني و بهره وري نيروي کار
معاونت سرمايه انساني و توسعه اشتغال
وزارت کار و امور اجتماعي

ويرايش دوم: مهر 1389

فصل اول - كليات و اهداف:
ماده ۱- تعريف كانون:
كانون كارآفرينان استان که از اين پس در اين دستورالعمل «كانون» ناميده ميشود، مجموعه اي است متشكل از كارآفرينان برتر، صاحبنظران و كارشناسان حوزه كارآفريني استان كه بطور مستقل و غيردولتي بعنوان اتاق فكر حوزه كارآفريني استان به منظور تحقق بخشيدن به اهداف و وظايف لايحه پيشنهادي «سازمان نظام کارآفريني جمهوري اسلامي ایران» تشکيل ميگردد.

ماده 2-اهداف كانون:
2-1- ايجاد نظام مديريت يکپارچه راهبردي در توسعه کارآفريني استان
2-2- کشف و بهره گيري مطلوب از ظرفيتهاي نهفته کارآفرينان استان
2-3- انسجام بخشی به کارآفرینی متناسب بانیازهای توسعه استانی و ملی
2-4- نهادينه سازي فرهنگ کارآفريني در جامعه و تقويت نهادهاي پشتيباني کننده توسعه کارآفريني
2-5- کشف و بهره گيري از تمامي ظرفیت های نهفته و موجود مناطق و استان ها به ویژه در عرصه مزیت های نسبی در امر توسعه کارآفريني
2-6- تعامل مستمر بین مدیران و کارشناسان ارگان های حاکمیتی با کارآفرینان بخش غیر دولتی در جهت تصمیم سازی و پیشبرد برنامه های توسعه استان و کشور

فصل دوم - وظايف و فعاليتهاي كانون
ماده 3. كانون جهت اجرايي شدن بندهاي ذکر شده در ماده 2 اين دستورالعمل از طريق ايجاد اتاق فكر كارآفريني برنامه ها و فعاليت هاي زير را دنبال مي کند:
3-1- تعامل و نقش آفريني کارآفرينان برتر، اساتيد، صاحب نظران و كارشناسان حوزه كارآفريني در راستای برنامه های توسعه استان
3-2- شناسايي عوامل موثر در توسعه کارآفريني استان
3-3- تعامل پويا با نهادهاي استاني فعال در زمينه کارآفريني
3-4- طراحی بسته های حمايتي از جامعه کارآفرينان (اشخاص حقیقی کارآفرین و سازمان های کارآفرین)
3-5- يکپارچه سازي برنامه ها و فعاليت هاي معطوف به کارآفريني
3-6- ايجاد و تجمیع بانک های ايده و اختراعات کارآفريني
3-7- تهيه و اجراي برنامه جامع شبکه سازي بين کارآفرينان
3-8- مستندسازي تجربيات گرانبها و ارزشمند کارآفرينان برتر
3-9- برگزاري تورهاي استاني و بين استاني بازديد از دستاوردهاي کارآفريني
3-10- تهيه و اجراي برنامه هاي ارتقاي فرهنگ کارآفريني در استان
3-11- تدوين و اجرای طرح راه اندازي صداي مشاور در حوزه کارآفريني
3-12- شناخت فرصت ها و تهديدهاي موجود بر سر راه کارآفرينان استان و مدل سازي و ارائه الگوهاي کارآفريني متناسب با مزيت هاي نسبي استان
3-13- مشارکت فعال و موثر در ايجاد خوشه هاي اقتصادي و کسب و کارهاي نو با توجه به مزيت هاي نسبي استان
3-14- ايجاد فضاي لازم جهت تسريع در واگذاري تصدي گري هاي سازمان ها و ادارات مختلف استاني فعال در امر کارآفريني به كانون و بخش خصوصي
3-15- ارتباط مستمر با دانشگاه ها، پارک های علم و فناوری، مراکز رشد، مراکز کارآفرینی و سایر مؤسسات علمی و پژوهشی استاني فعال در امر کارآفريني و تجاري سازي نتايج پژوهشها
3-16- برنامه ريزي به منظور جذب و گسترش حمايت ها و کمک هاي دولتي و مردمي در جهت توسعه امور کارآفريني استان
3-17- ايجاد ارتباط مستمر با خيرين استان و ايجاد فضاي لازم جهت تشكيل جامعه خيرين كارآفرين استان با هدف توسعه كارآفريني در كشور

فصل سوم - اعضاي كانون
ماده 4. اعضاي كانون بشرح زير است:
4-1- كارآفرينان برتر و موفق حوزه هاي مختلف صنعتي، خدماتي، بازرگاني و صاحبان كسب و كارهاي خانگي موفق که در فعاليت هاي كارآفريني، نوآوري و داراي ارزش افزوده بالا مشغول به فعاليت هستند.
4-2- اساتيد برجسته و اعضاي هيات علمي دانشگاه هاي استان كه داراي فعاليت هاي برجسته در حوزه كارآفريني مي باشند.
4-3- نمايندگان تشكل ها و سازمان هاي غيردولتي (NGO)استاني فعال در حوزه كارآفريني
4-4- مسئولين، كارشناسان و نمايندگان سازمان ها و ادارات دولتي حامي حوزه كارآفريني حسب ارتباط موضوعي جلسات اتاق فكر

فصل چهارم - ارکان كانون
ماده 5. ارکان اصلي كانون عبارتند از:
الف - هيات امناء
ب - رئيس كانون
ج - دبير كانون
د - اعضاي كانون

ماده 6. اعضاي هيات امناء به شرح زير است:

  • معاون برنامه ريزي استانداري(رئيس هيات)
  • مدير كل كار و امور اجتماعي استان ( دبير هيات)
  • رئيس مركز صدا و سيماي استان
  • دبیر کانون عالی کارفرمایی استان
  • دبیر کانون عالی کارگری استان
  • دو نفر عضو هيات علمي با معرفي دانشگاه مادر استان و تاييد رئيس و يا دبير هيات

• 4 نفر صاحب نظر از نمايندگان کارآفرينان برتر ملي يا استاني با معرفي مدير كل كار و امور اجتماعي استان

 

تبصره۱- تا زمان تصويب لايحه پيشنهادي «سازمان نظام کارآفريني جمهوري اسلامي ایران» و ابلاغ آن، مسئوليت امور دبيرخانه، برنامه ريزي و تشكيل جلسات كانون برعهده اداره كل كار و امور اجتماعي استان مي باشد .

تبصره۲- احکام اعضا پس از معرفی مدير كل كار و امور اجتماعي استان ، توسط معاون برنامه ريزي استاندار صادرمي گردد.
تبصره3-. دبيرخانه هيات امناء و كانون در ساختمان مرکزي اداره كل كار و امور اجتماعي استان مستقر مي باشد.
تبصره4- اداره كل كار و امور اجتماعي استان موظف است گزارش فعاليت دبيرخانه كانون را جهت بررسي و ارزيابي عملكرد به صورت فصلي (سه ماه يكبار) به دفتر توسعه كارآفريني و بهره وري نيروي كار وزارت متبوع ارسال دارد.

ماده 7. وظايف هيات امناء :

  • همكاري و نظارت بر حسن اجراي دستورالعمل كانون
  • همكاري و مشاركت در تشكيل اتاق فكر كارآفريني استان
  • نظارت بر صلاحيت اعضاي كانون
  • نظارت بر عملكرد كانون

تبصره- جلسات هيات امناء حداقل 2 ماه يکبار برگزار مي گردد.

 ماده 8. رئيس و دبير كانون به پيشنهاد مدير كل كار و امور اجتماعي استان از بين اعضاي غير دولتي هيات امناء (صاحب نظران و يا نمايندگان کارآفرينان برتر ملي يا استاني، اعضاء هيات علمي دانشگاه صاحب نظر و فعال در حوزه كارآفريني، دبیر کانون عالی کارفرمایی استان و دبیر کانون عالی کارگری استان) معرفي و با ابلاغ معاون برنامه ريزي استانداري تعيين مي گردند.

فصل پنجم- كارگروههاي كانون
ماده 9. كانون مي تواند حسب پيشنهاد اعضاء و يا تشخيص هيات امناء، كارگروه هاي تخصصي زير را تشکيل و به فعاليت بپردازند:
1. كارگروه آموزش، پژوهش، ترويج و توسعه فرهنگ کارآفريني
2. كارگروه جذب ايده ها، ابتکارات و اختراعات، نوآوري و فناوري
3. کارگروه نهادسازي هاي پشتيبان و خیرین حامی کارآفرینی
4. كارگروه تامين مالي و سرمايه گذاري هاي خطر پذير
5. کارگروه توسعه و تحقيقات بازار
تبصره 1 - دبير و اعضاي كارگروه هاي مختلف به پيشنهاد هيأت امناء و تاييد دبير هيأت امناء انتخاب مي شوند.
تبصره 2 - جلسات كانون هر ماه يکبار بوده و كارگروه هاي تخصصي مي توانند بصورت دو هفته يكبار تشكيل جلسه دهند.

این دستورالعمل مشتمل بر 9 ماده و 7 تبصره مي باشد كه توسط معاونت سرمايه انساني و توسعه اشتغال وزارت كار و امور اجتماعي تهيه و از تاريخ..................تا زمان تصويب لايحه پيشنهادي «سازمان نظام کارآفريني جمهوري اسلامي ایران» و ابلاغ آن در اداره كل كار و امور اجتماعي استانهاي سراسر كشور لازم الاجراست.

سایت های مرتبط
نظرسنجی
نظرسنجي غير فعال مي باشد